VYRÁBÍME SOFTWARE

Aplikace pro desktop, web a mobilní zařízení vyvíjíme přes 13 let. Projekty realizujeme od samotného návrhu až po servis. Do větších z nich umíme vstoupit za provozu a převzít je. Žádný obor nám není cizí, prozatím si nás našla archeologie, památková péče, veřejná doprava, veřejná správa, sport, e-commerce a krizový management.

OD LIDÍ PRO LIDI

U nás očekávejte vlídnou srozumitelnou komunikaci nad zadáním a transparentní licenční politiku. Kromě vlastního vývoje software umíme zajistit veškeré ostatní práce nebo třeba jen doporučit spolehlivé odborníky. Nefakturujeme čas, ale odvedenou práci.

OCHOČENÉ TECHNOLOGIE

Jazyky: PHP, Java, Kotlin, C#, JavaScript, C/C++
Frameworky: Nette, Bootstrap, Vue.js, React, Node.js, Android
Ostatní:  MySQL, PostgreSQL, HTML, CSS, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Firebase

php
java
kotlin
C#
JavaScript
C++
nette
bootstrap
vue js
react
node js
android
mysql
postgre sql
html
css
ms azure
amazon web services
firebase

FAIRTRADE

Za peníze, které u nás utratíte, získáte mnohem větší hodnotu než u velkých firem.

Nepotřebujeme dělat dojem nablýskanou recepcí a neplatíte nevýkonný management.

REFERENCE

Prohlédněte si vybrané případové studie projektů, které jsme realizovali pro naše zákazníky.

BLOG