20.06.2017

GIS AMČR slouží lidem několika profesí

Geografický informační systém AMČR nenabízí jen strukturované formuláře k vyplnění. Jedná se o prostředí, které je nachystané pro práci lidí několika profesí. V článku jich uvádíme pět.

 

Abychom mohli vytvořit komplexní a funkční GIS, bylo zapotřebí zorientovat se v následujících aspektech:

 

 • skladba položek ze zákona potřebných pro každou agendu
 • logické fáze pro plnění agend daty - kdo vyplní jaké informace a kdy
 • forma i obsah výstupů, které archeologové předávají Archeologickým ústavům (typicky nálezové zprávy, expertní posudky, ...)
 • mechanismy pro kontrolu kvality dat po formální i obsahové stránce
 • potřeba komunikace mezi oprávněnými organizacemi, Archeologickými ústavy a investory
 • požadavky na odbornou analýzu uložených dat
 • potřeba bezpečně sdílet data s aplikacemi třetích stran
 • zvýšit informovanost všech zainteresovaných skupin
 • otevřít hodnotná data veřejnosti

 

Analýzou výše uvedených aspektů jsme s klientem došli ke konkrétním procesům, které uživatelům umožňují řešit veškeré situace spojené se správou a evidencí terénních archeologických výzkumů včetně archivace digitální dokumentace a bibliografií. A jací uživatelé to tedy jsou?

 

 

# OZNAMOVATEL STAVBY

Bez registrace a spuštění aplikace se oznamovatelé pomocí emailu dozví, jaká organizace provede na základě jejich ohlášení výzkum. V automatické zprávě si dále mohou ověřit lokalizační údaje stavby (název katastru, číslo parcely atd.) a tyto případně upravit se správcem systému.

 

 

# ARCHEOLOG, BADATEL

GIS AMČR této skupině uživatelů nabízí:

 • včasné informování o nové příležitosti provést výzkum
 • průvodce pro správnou evidenci všech archeologických akcí a projektů
 • pomocníka při kontrole formální i obsahové správnosti ukládaných dat
 • nástroje pro snadné předávání záznamů Archeologickým ústavům
 • automatická upozornění na blížící se konce časových lhůt pro odevzdání reportů
 • automatická upozornění na závady, které v datech shledá správce systému
 • možnost propojovat vlastní projekty a akce s rozsáhlou databankou bibliografií

 

Tito uživatelé musí být registrovaní. Samozřejmostí je dostupnost všech vyhedávacích a analytických funkcí.

 

 

# VEŘEJNOST, STUDENTI

Pro všechny zájemce o informace památkové péče či archeologie je k dispozici vstup v režimu tzv. anonyma. Registrace tedy není nutná. GIS AMČR těmto uživatelům nabídne přístup do vyhledávacího modulu, ve kterém lze kombinovat neuvěřitelné množství parametrů a výsledky ještě dále filtrovat. Takto protříděná data lze snadno vytisknout do podoby PDF dokumentu nebo exportovat do excelovské tabulky.

 

 

# ZAMĚSTNANEC VEŘEJNÉ SPRÁVY

Úředníci oddělení památkové péče získali přehled o zajímavých archeologických lokalitách v území především díky mapové vizualizaci. Najdeou zde podklady pro vlastní investorské akce. Ostatní zaměstnanci veřejné správy mohou ověřovat výskyt terénních výzkumů na jednotlivých katastrech a tisknout přehledné reporty.

 

Aplikace AMČR je ke stažení zde. Návod k instalaci je k dispozici zde.

SmartGIS

Přílohy