01.08.2016

Archeologická mapa ČR zatím neveřejná

Aplikace AMČR, kterou vyvýjíme ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze, bude k dispozici veřejnosti počátkem roku 2017. Lidem se zájmem o výsledky archeologických výzkumů v České republice nabídne odpovědi na jejich dotazy orientované na nálezy, dokumenty a třeba i literární prameny.

 

Jak je uvedeno na webu projektu www.archeologickamapa.cz: AMČR integruje funkce několika informačních bází, které česká archeologie dosud užívala. Především jde o ústřední databáze výsledků archeologických výzkumů (Archeologická databáze Čech a moravský Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů), jejichž data jsou postupně převáděna do AMČR, obsahově revidována a poprvé volně a společně prezentována. Již nyní je aplikace naplněna validními daty pro oblast Čech. AMČR umožňuje vyhledávání prostřednictvím mapy, pokročilé dotazy i tvorbu a export textových a tabulkových sestav. Velká část záznamů je opatřena odkazy na literaturu či zdrojové dokumenty v digitálních úložištích, zejména v Digitálním archivu ARÚP. Prostřednictvím AMČR je tak možno efektivně vyhledávat a prohlížet většinu dokumentů typu hlášení a nálezových zpráv.

SmartGIS