Analýzy časové dostupnosti

Jak daleko to mají občané vašeho města do … ? Zjistěte dostupnost služeb vašeho města a jejich spádové oblasti jedním pohledem do mapy.

Nabízíme zpracování geografické analýzy reálné dostupnosti jakýchkoliv objektů ve městě. Vyrobíme pěknou mapu, ze které například vyčtete, jak je časově náročné dostat se pěšky z jedné adresy do mateřské školky nebo na dětské hřiště. Barevné intervaly v mapě vyznačí oblasti od skvělé po nedostačující dostupnost služeb. Zároveň můžete vyčíst spádové oblasti objektů veřejného zájmu. Předáme vám data, která můžete použít ve svých aplikacích. Za skvělé peníze získáte materiál, na základě kterého budete moci plánovat nebo optimalizovat služby ve vašem městě.

Příklady témat, která lze zpracovat

 • školská zařízení
 • veřejná hřiště
 • kontejnery na tříděný odpad 
 • nemocnice
 • zastávky MHD
 • obchody
 • DDM
 • kryty CO 
 • stojany na kola 
 • parkovací plochy 
 • památky
 • stanoviště TAXI 
 • úřady a instituce 
 • sociální zařízení 
 • parkovací automaty 
 • jízdenkové automaty 
 • nemovitosti a majetek města
 • body zájmu
 • služebny PČR a MP
 • ... a další

K čemu je to dobré

 • komplexní přehled o míře dostupnosti objektů ve městě
 • okamžitá identifikace míst s problematickou dostupností
 • nástroj pro plánování spádových oblastí
 • plánování a optimalizace rozmístění městských objektů s ohledem na zvýšení dostupnosti občanům
 • ověření případných stížností občanů na slabou infrastruktury města
 • koordinace výstavby městské infrastruktury

Vlastnosti produktu

 • intervaly dostupnosti odpovídají standardu Univerzity J. E. Purkyněho
 • možnost volby dopravního prostředku: pěší, cyklo, automobilová doprava
 • výstupem jsou geografická data zobrazitelná v městském GIS
 • předání ve formě online vizualizace
 • volitelně lze dodat mapu v podobě PDF atlasu
 • volitelně lze počítat se sklonem terénu
 • volitelně lze nastavit vlastní intervaly dostupnosti

Proč spolupracovat s námi

 • finanční dostupnost (cena zpracování jednoho tématu činí 18.800 Kč bez DPH)
 • v ceně je zahrnuta příprava dat k analýze včetně prezentace online
 • rychlost zpracování
 • interaktivní online výstup
 • standardizovaná metodika
 • geoinformační praxe více než 13 let
 • naše práce nás baví

Olomouc jde příkladem

Dostupnost hřišť v Olomouci: http://rlink.eu/hriste
Dostupnost školských zařízení v Olomouci: http://rlink.eu/skoly

Naši zákazníci o nás řekli

S produktem jsme spokojeni. Odpovídá naší představě o podobě získaného výstupu. Komunikace byla vzorná. Rychlá a věcná ve snaze zajistit maximum dostupných podkladů.

Ing. Miroslav Hronovský, Magistrát města Frýdek-Místek

 

Co se týká hodnocení vámi dodaného produktu, tak výstupy v PDF jsou super a komunikace s Vámi také.

Ing. Judita Soušková, Ph. D., Dopravní podnik města Pardubic a.s.