Znaková sada pro technické mapy dle ČSN

Nabízíme obecně použitelný značkový klíč pro mapy velkých měřítek odpovídající normě ČSN 01 3411. Obsahuje všechny bodové, liniové a plošné symboly.

Základní vlastnosti

 • dodržení parametrů normy ČSN 01 3411
 • kvalitní a profesionální vzhled značek při tisku map (i na běžných kancelářských tiskárnách) 
 • prvky v mapě budou navždy čitelné odborníkům, kteří běžně používají normované značky 
 • znaková sada je použitelná ve většině běžně používaných desktop GIS a CAD aplikacích 
 • true type font je možné implementovat do většiny mapových serverů 
 • možnost změny velikosti znaků dle vlastní potřeby 
 • dodržení velikosti a proporcí znaků nezávisle na měřítcích 
 • snadná implementace 
 • přibližně 220 znaků

 

Možnosti využití

 • mapy velkých měřítek
 • digitální technická mapa města (DTMm) 
 • digitální katastrální mapa (DKMm) 
 • plány správců inženýrských sítí 
 • plány polohopisné situace 
 • technické výkresy 
 • geometrické plány

 

Konverze do ESRI knihovny STYLE

Knihovna symbolů STYLE je nativním formátem ESRI produktů pro ukládání symboliky. Využijete ji pro mapy na lokálním PC v ArcGIS nebo v digitálních mapách na internetu na platformě ArcGIS Server s prvky inženýrských sítí a základním polohopisem.

 

Cena a termín dodání

Uvedená cena je bez DPH a je závislá na počtu uživatelů a práci s fontem.

 • 1 - 5 desktop uživatelů: 3000 Kč 
 • neomezený počet desktop uživatelů + webové využití: 7500 Kč 
 • použití pro komerční služby: 15000 Kč

 

Cena STYLE knihovny činí 15.000 Kč.