Mgr. Zdenka Kosarová

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Digitální archivace archeologické dokumentace je dnes nejen přínosná, ale již zcela nezbytná. Z tohoto pohledu software Megalit, vyvinutý firmou SmartGis, splňuje nejenom požadavky archivace digitálních dokumentů, ale jde mnohem dále.

Jeho prostřednictvím lze odevzdávat povinnou dokumentaci, přihlašovat archeologické akce a umožňuje i jednoduchou komunikaci mezi Archeologickým ústavem a organizacemi s archeologickým oprávněním. Hlavním přínosem mimo uchování informačního kulturního dědictví je tedy také zjednodušení povinností pro archeology a možnost uchvání komplexních dat o archeologické akci.

Zpět k produktu