Ing. Filip Drápal

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Cítili jsme absenci nějakého uživatelsky přívětivého, intuitivního a široce dostupného informačního portálu s dopravními informacemi.

Pro tento typ informací je velice důležité poskytovat je v reálném čase. Před interaktivní mapou jsme měli pouze databázi jízdních řádů, vyhledávač spojení a některé mapky a schémata. To vše bylo dostupné na různých místech. Proto jsme využili nabídky SmartGIS na vyhotovení interaktivních plánů dopravy, ve kterých jsou všechny jmenované služby a data integrována. Největším přínosem je aktuálnost dat v mapě a uživatelská přívětivost a především: veškeré informace jsou pro cestující dostupné na jednom místě.

Zpět k produktu