• Centrální registr akcí.

 

 • Rezervační systém akcí pro oprávněné organizace.

 

 • Evidence probíhajících a ukončených výzkumů.

 

 • Usnadnění administrativy pro organizace.

 

 • Lepší komunikace s investory akcí.

 

 • Tiskové sestavy, exporty dat, ...

 

 • Snížení provozních nákladů archeologů.

 

Popis produktu

Systém evidence terénních archeologických výzkumů slouží k centralizaci informací o provedených výzkumech na území Čech, dále pak Moravy a Slezska.

 

Systém LemonTree - archeo plně podporuje a nenarušuje klíčové způsoby práce archeologů, díky čemuž jim práci usnadňuje a výrazně zlevňuje. Tato aplikace řeší tyto problémy:

 

 • špatný přístup k datům o výzkumech, která si vedou uživatelé ve svých lokálních databázích
 • nemožnost dopátrat se vzájemných souvislostí mezi již vytvořenými zprávami o archeologických akcích a nálezovými zprávami
 • nemožnost monitorovat výzkumy v prostoru a čase
 • absence kontroly organizací ve smyslu jejich povinnosti podávat zprávy o výzkumech do správní organizace
 • nedostupnost informací o výzkumech pro vědecké a studijní účely
 • absence zdroje základních dat o výzkumech pro jiné aplikace (Internetové encyklopedie atp.) 

 

Struktura formulářů je přizpůsobena na mmíru našim zákazníkům. Pro rychlé a přesné vyplňování jsou použity číselníky.

 

 

Základní vlastnosti

Mezi základní funkcionalitu patří:

 

 • zápis archeologické akce

 

 • přihlášení výzkumu na akci

 

 • kontrola duplicitních záznamů

 

 • editace formulářů

 

 • tisk Oznámení o zahájení archeologické akce

 

 • tisk formulářů

 

 • export dat do CSV

 

 • přikládání příloh k akcím

 

 • vyhledávání

 

 • nahlížení do depozitáře digitální dokumentace (metadata)

 

 • administrace číselníků

 

 • registrace uživatelů

 

 • (de)aktivace uživatelských účtů

 

 • automatická upozornění na odevzdání reportů

 

 • automatické kontaktování investora po přihlášení akce

Registrace a odkazy

Registrace do systému je možná na těchto adresách: