Udělějte si pořádek v datech, které vlastníte:

 

  • Snadný přístup k licenčním podmínkám pro všechny kolegy v organizaci.

 

  • Přehledné řazení metadat do tematických kategorií. 

 

  • Standardní číselníky.

 

  • Odpovídá směrnici INSPIRE a normám ČSN.

 

  • Automatická kontrola kvality metadatových záznamů.

 

  • Volitelný design. 

Popis produktu

Metadatový informační systém je celopodnikové řešení pro evidenci licencí veškerých geografických dat, se kterými podnik disponuje.

 

Zaměstnanci všech oddělení se mohou operativně dovědět, za jakých podmínek mohou určitá data distribuovat třetím osobám. Zjistí, v jaké kvalitě byla data pořízena, k jakému datu jsou aktuální a v jakém rozsahu jsou vedena.

 

Hlavním přínosem této aplikace je:

  • eliminace právních a finančních rizik plynoucích z ilegálního nakládání s daty
  • kvalitní řízení aktualizací datových sad
  • možnost distribuovat metadata do národního geoportálu
  • poskytovat aktuální přehledy o rozsahu a kvalitě vlastněných dat

Technické vlastnosti

Aplikace je součástí webových stránek zákazníka. K jejímu spuštění není třeba instalovat pluginy. Vzhled uživatelského prostředí dodáváme na  míru zpravidla podle firemní identity našeho zákazníka.

 

Provoz a servis k aplikaci poskytuje naše společnost.

 

Tento produkt spolupracuje s národním geoportálem, metadatovou částí. V případě zájmu mohou být záznamy vaší organizace vyhledatelné také prostřednictvím českého geoportálu.