Novinka

  1. 01.08.2016
  2. Archeologická mapa ČR zatím neveřejná
  3. Aplikace AMČR, kterou vyvýjíme ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze, bude k dispozici veřejnosti počátkem roku 2017. Lidem se zájmem o výsledky archeologických výzkumů v České republice nabídne odpovědi na jejich dotazy orientované na nálezy, dokumenty a třeba i literární prameny.

  1. 22.12.2015
  2. Rok se s rokem sešel
  3. A jaký byl? Rychlý, pracovně nabitý, náročný a obohacující. 

  1. 03.03.2015
  2. Když ptačí pohled nestačí
  3. Mapy nabízí pohled na realitu z ptačí perspektivy. To samo o sobě znamená přidanou hodnotu oproti tabulkám s čísly nebo dokumentům s texty. Ale u toho nemusíme skončit. My jsme zašli dál.