Novinka

  1. 07.12.2016
  2. Praha z různé perspektivy
  3. Památkáři a archeologové nyní pracují na vytváření prezentací popisujících budovy nebo části území Prahy v různých historických kontextech. Jsme rádi, že si pro svoji práci vybrali naše geoinformační řešení nachystané na míru.

  1. 01.08.2016
  2. Archeologická mapa ČR zatím neveřejná
  3. Aplikace AMČR, kterou vyvýjíme ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze, bude k dispozici veřejnosti počátkem roku 2017. Lidem se zájmem o výsledky archeologických výzkumů v České republice nabídne odpovědi na jejich dotazy orientované na nálezy, dokumenty a třeba i literární prameny.

  1. 22.12.2015
  2. Rok se s rokem sešel
  3. A jaký byl? Rychlý, pracovně nabitý, náročný a obohacující.